కాటినిక్ సోడియం హైలురోనేట్

  • Cationic sodium Hyaluronate

    కాటినిక్ సోడియం హైలురోనేట్

    HA PLUS యొక్క అత్యంత ప్రముఖమైన లక్షణం దాని ప్రత్యేక తేమ నిలుపుదల ప్రభావం.కార్బాక్సిల్ వంటి దాని యాన్-అయాన్ ఫంక్షనల్ గ్రూపుల కారణంగా, ఈ అణువు సాధారణంగా ప్రతికూల చార్జీలను కలిగి ఉంటుంది, అయితే సాధారణంగా మానవ జుట్టు మరియు చర్మం యొక్క ఉపరితలాలు కూడా ప్రతికూలంగా ఛార్జ్ చేయబడతాయి.